Loading...
Belastingcursussen en boeken voor professionals2019-08-23T14:18:21+02:00

Het DGA Tax Center is een kennis- en cursuscentrum inzake de fiscale positie van de directeur-grootaandeelhouder (DGA) en zijn BV. Het is een extern onafhankelijk wetenschappelijk buro ten behoeve van de praktijk van adviseurs van de DGA zoals belastingadviseurs, accountants, notarissen, advocaten en financial planners.

Het DGA Tax Center verzorgt op aanvraag inhouse cursussen op verschillend nivo. Algemeen inleidend ook voor accountants van 1 uur tot masterclass nivo voor belastingadviseurs van 3 uur.

up-to-date

Het DGA Tax Center richt zich op onderwerpen die in de praktijk actueel en relevant zijn.

Het kennis- en cursusmateriaal is direct inzetbaar in de praktijk.

kwaliteit

De cursussen en het cursusmateriaal zijn van academisch nivo. De cursus Stroomschema (on)zakelijke leningen incl. “Rekening-courantmaatregel” + e Book wordt gegeven door Mr. H(enk).J.M. Scholman (Nederlands Recht, UvA 1983 en Fiscaal Recht, RUL 1990).

resultaat

De cursussen kwalificeren voor PE punten zoals beschreven in de cursusinformatie.

Het DGA Tax Center verzorgt in-house cursussen en kan behulpzaam zijn bij gerechtelijke procedures tegen de fiscus.

Inhouse cursussen

Eerstvolgende Cursussen

Het DGA Tax Center verzorgt inhouse cursussen op verschillend nivo. Algemeen inleidend ook voor accountants van 1 uur tot masterclass nivo voor belastingadviseurs van 3 uur. Lees meer.

E-BOOK

E-book: Jurisprudentie-onderzoek zakelijke/onzakelijke leningen

Jurisprudentie-onderzoek zakelijke/onzakelijke leningen

Het “Jurisprudentie-onderzoek zakelijke/onzakelijke leningen” bevat drie hoofdstukken.
In Hoofdstuk 1 wordt de standaardjurisprudentie van de Hoge raad behandeld. Het leerstuk van de onzakelijke lening is vooral gebaseerd op deze jurisprudentie.
Hoofdstuk 2 bevat een uniek overzicht van ongeveer twintig recente uitspraken van (vooral) Gerechtshoven waarin het Hof concludeert tot een zakelijke lening, ook wanneer bijvoorbeeld zekerheden niet gesteld zijn. De casuïstiek is divers maar het laat zien dat Gerechtshoven steeds vaker concluderen dat sprake is van een zakelijke lening. De jurisprudentie  in de beide eerste Hoofdstukken is in de inhoudsopgave voorzien van een korte aanduiding van de casus. Per uitspraak wordt een samenvatting van de relevante feiten gegeven alvorens de belangrijkste overwegingen geciteerd worden. Iedere uitspraak bevat een hyperlink naar de publicatie in www.rechtspraak.nl waar ook alle vindplaatsen beschreven staan.
Hoofdstuk 3 bevat een opsomming van uitspraken van rechtbanken waar de rechtbank oordeelt dat de lening als zakelijk kwalificeert.

65,00 ex BTW

Winkelwagen

Bestellen en downloaden

Nadat uw bestelling is afgerond, kunt u direct dit e-book downloaden.
Winkelwagen

Let op! Indien u zich reeds ingeschreven heeft voor de cursus ontvangt u al dit e-book.

NIEUWS

Tien jaar onzakelijke lening: waar staan we nu?

augustus 22nd, 2019|Categories: Nieuws|

Het in 2008 gewezen arrest BNB 2008/191 bleek achteraf het begin te zijn van een uitgebreide jurisprudentie van de Hoge Raad inzake het leerstuk van de onzakelijke lening. Na ruim tien jaar is het goed om deze jurisprudentie eens in kaart te brengen. In dit artikel is tevens een stroomschema

Succesvolle eerste cursus DGA Tax Center / Masterclass (on)zakelijke lening incl rekening-courantmaatregel.

januari 3rd, 2019|Categories: Nieuws|

Op 13 december 2018 werd te Harderwijk aan twintig deelnemers de eerste cursus van het DGA Tax Center gegeven; de Masterclass (on)zakelijke lening incl rekening-courantmaatregel. De cursus kwalificeerde voor 3 PE punten voor het RB en het  NOB. Enkele citaten uit de evaluatie van de deelnemers: "Zeer bruikbare cursus voor

Lenen van de BV door de DGA en de “Rekening-courantmaatregel”: hoe nu verder?

september 26th, 2018|Categories: Nieuws|

De met Prinsjesdag aangekondigde “Rekening-courantmaatregel” doet veel stof opwaaien. De maatregel moet in 2022 ingaan en veel is nog onduidelijk. Wel is duidelijk dat tot 2022 de rekening-courant van de DGA met zijn BV volop in de belangstelling van de fiscus zal staan. In de cursus “Stroomschema (on)zakelijke lening incl

Rutte III doet aan romantisch boekhouden; DGA de dupe!

september 22nd, 2018|Categories: Nieuws|

Het Belastingplan 2019 en de positie van de DGA Op 27 juni 2017 trad oud-minister van Financiën Gerrit Zalm aan als informateur van het huidige kabinet Rutte III. In die fase van het formatieproces kwamen de fiscale voorstellen in sneltreinvaart op tafel. Het regeerakkoord van Rutte III is

De zakelijke lening in de lagere rechtspraak (deel 1)

september 17th, 2018|Categories: Nieuws|

“Booming” huizenmarkt in Spanje voldoende voor zakelijkheid lening. In het e Book “Jurisprudentie-onderzoek zakelijke/onzakelijke lening” ( 103 blzn.) is – naast de standaardrechtspraak van de Hoge Raad-  een uniek overzicht van zakelijke leningen in lagere rechtspraak opgenomen. In ruim dertig recente uitspraken concludeert het gerechtshof of de rechtbank